Lokaal Netwerk Dementievriendelijk (DVG-netwerk)

Wanneer je als gemeenschap dementievriendelijk wilt worden, kan dat alleen als je je krachten gaat bundelen. Het vraagt namelijk de inzet van veel organisaties en personen om in actie te komen. Uit de ervaring van de gemeenten die je voorgingen blijkt dat het handig is om een lokaal DVG-netwerk te vormen. Dit netwerk kent een gezamenlijk doel en iedereen heeft zijn eigen rol, taak en verantwoordelijkheid. Door samen te werken motiveer, stimuleer en enthousiasmeer je elkaar en kom je tot actie.

Bij mogelijke partners in het netwerk kun je denken aan de gemeente, zorgorganisaties, welzijnsorganisatie, de bibliotheek, afdelingen van Alzheimer Nederland, de woningbouwcorporatie, onderwijsinstellingen, ondernemers, vrijwilligers, verenigingen en verder iedereen die zich betrokken voelt bij en zich wil inzetten voor een dementievriendelijke samenleving. Samen kun je werken aan taboedoorbreking en ervoor zorgen dat er meer kennis komt over dementie bij de inwoners van je gemeente. Bekijk de 10 doelstellingen Dementievriendelijke gemeente.

Mogelijkheden voor een lokaal netwerk dementievriendelijk

Doordat we samenwerken met het cultureel centrum en de voorlichter van de afdeling van Alzheimer Nederland kunnen we alle inwoners informeren over de gevolgen van dementie.

Loes Haakman, casemanager dementie