Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en Deltaplan Dementie

 

Meer eigen regie en langer thuis wonen

De zorg voor een persoon met dementie gaat vaak gepaard met het uit handen nemen van allerlei kleine of grote beslissingen en handelingen. Dit gebeurt veelal in de volle overtuiging dat de persoon met dementie hierbij gebaat is. Het is echter gebleken dat hierdoor vaardigheden sneller verloren kunnen gaan en het gevoel voor eigenwaarde kan verminderen. Het SOCAV zorgconcept legt de regie weer terug bij de persoon met dementie.

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Met dit concept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat de persoon met dementie precies wil of nodig heeft. Deze manier van zorgverlening is eerder succesvol uitgetest in de intramurale setting. De aanpak wordt in dit project doorontwikkeld naar de extramurale situatie.

 

Ondersteuningstraject netwerk

SOCAV biedt het netwerk rondom de persoon met dementie een ondersteuningstraject. Deelnemers leren meer over de ziekte dementie en hoe ze mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen ondersteunen om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Eigen regie, plezier en voldoening bij die activiteiten staan daarbij voorop.

In dit project wordt het SOCAV zorgconcept beschikbaar gemaakt voor thuiswonende cliënten en hun omgeving, waardoor ze mogelijk langer thuis kunnen wonen. Op deze manier dragen we bij aan een dementievriendelijke samenleving. Het project wordt mede gefinancierd door ZonMw, en is één van de negen in 2019 gehonoreerde praktijkprojecten. Deze projecten hebben tot doel het welzijn van en/of de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of praktijkprofessionals te verbeteren.

Het project ‘SOCAV in de thuissituatie’ loopt van juni 2019 tot eind 2021. Zet werkt in dit project samen met Avoord, Radboudumc en Tilburg University.  

ZIE OOK

 

Project- en samenwerkingspartners

Sociaal resultaat

SOCAV in de thuissituatie past bij de huidige ontwikkelingen en doelstellingen van gemeentes om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen in goede kwaliteit van leven en mee te laten doen in de samenleving.

Door SOCAV aan te bieden voor thuiswonende mensen met dementie en hun netwerk verwachten we een positief effect op het zelfstandig functioneren van mensen met dementie. Daarnaast verwachten we mantelzorgers te ondersteunen en ontlasten, met name door hen beter inzicht te geven in de ziekte en concrete handvatten aan te reiken voor het ondersteunen van hun naaste. Dit sluit goed aan bij de doelstellingen van het programma Dementievriendelijk Brabant.

 

Verspreiden en toepasbaar maken van kennis

Met het programma Dementievriendelijk Brabant is Zet de schakel naar de lokale dementievriendelijke gemeenschappen. We werken aan het delen en toepasbaar maken van kennis die voortkomt uit het project ‘SOCAV in de thuissituatie’. Dit doen we onder andere door middel van kennisbijeenkomsten, publicaties en workshops.

Meer weten over hoe het zorgconcept SOCAV kan bijdragen aan jouw dementievriendelijke gemeenschap?
Neem contact op via info@dementievriendelijk.nl

 

Mantelzorgers gaven aan dat ze deze zorgaanpak graag eerder hadden leren kennen, toen hun naaste nog thuis woonde.