Dit project is mogelijk gemaakt door ZonMw en Deltaplan Dementie

 

Meer eigen regie en langer thuis wonen

De zorg voor een persoon met dementie gaat vaak gepaard met het uit handen nemen van allerlei kleine of grote beslissingen en handelingen. Dit gebeurt veelal in de volle overtuiging dat de persoon met dementie hierbij gebaat is. Het is echter gebleken dat hierdoor vaardigheden sneller verloren kunnen gaan en het gevoel voor eigenwaarde kan verminderen. Het SOCAV zorgconcept legt de regie weer terug bij de persoon met dementie.

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Met dit concept zijn formele en informele zorgverleners beter in staat te achterhalen wat de persoon met dementie precies wil of nodig heeft. Deze manier van zorgverlening is eerder succesvol uitgetest in de intramurale setting. De aanpak werd in dit project doorontwikkeld naar de extramurale situatie.

 

Ondersteuningstraject netwerk

SOCAV biedt het netwerk rondom de persoon met dementie een ondersteuningstraject. Deelnemers leren meer over de ziekte dementie en hoe ze mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen ondersteunen om betekenisvolle activiteiten naar tevredenheid uit te voeren. Eigen regie, plezier en voldoening bij die activiteiten staan daarbij voorop.

In dit project is het SOCAV zorgconcept beschikbaar gemaakt voor thuiswonende cliënten en hun omgeving, waardoor ze mogelijk langer thuis kunnen wonen. Op deze manier dragen we bij aan een dementievriendelijke samenleving. Het project werd mede gefinancierd door ZonMw, en is één van de negen in 2019 gehonoreerde praktijkprojecten. Deze projecten hebben tot doel het welzijn van en/of de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of praktijkprofessionals te verbeteren.

Het project ‘SOCAV in de thuissituatie’ liep van juni 2019 tot eind 2021. Het project is een samen met Avoord, Radboudumc en Tilburg University en Zet.

ZIE OOK

 

Mantelzorgers gaven aan dat ze deze zorgaanpak graag eerder hadden leren kennen, toen hun naaste nog thuis woonde.

Project- en samenwerkingspartners