Zet werkt al sinds 2012 aan een dementievriendelijk Brabant. Inmiddels zijn in heel Brabant dementievriendelijke netwerken die bijdragen aan het creëren van een dementievriendelijke samenleving.

Zet is een adviesbureau voor (verander)vraagstukken met een sociale component. Wij zijn de verbindende schakel tussen alle partijen die daar een bijdrage aan leveren. We regisseren processen van samenwerking en co-creatie, bouwen lerende netwerken en helpen overheden en andere organisaties te groeien in hun responsieve rol. Zo brengen we systeem- en leefwereld bij elkaar en vergroten we het wederzijds begrip en vertrouwen.