In de Brabantse dementievriendelijke gemeenten wordt hard gewerkt aan een dementievriendelijke samenleving met een lokale aanpak – aan de hand van de 10 doelstellingen gewerkt aan een dementievriendelijke samenleving voor mensen met dementie én hun naasten.

Hoewel je als dementievriendelijke werkgroep in de praktijk vaak wel ervaart en ziet dat de activiteiten en initiatieven van je DVG meerwaarde creëren, blijkt het best lastig om dit gestructureerd en onderbouwd inzichtelijk te maken. Terwijl dit wel belangrijk is voor de volhoudbaarheid van de beweging. De Maatschappelijke impactmonitoring van Zet biedt praktische handvatten voor ieder project om impact inzichtelijk te maken.

Maak kennis met impactmonitoring door middel van ons impactspel. Leer de basisbeginselen van impactmonitoring en breng de dialoog op gang rond de impact van je eigen traject

Meerwaarde laten zien met Maatschappelijke Impactmonitoring

Om de maatschappelijke impact in een dementievriendelijke gemeente in kaart te brengen hebben wij een efficiënte en praktische methode ontwikkeld. Deze is bedoeld om nog effectiever aan de slag te gaan met de 10 doelstellingen maar ook om inzichtelijk te maken wat je als dementievriendelijk netwerk doet en realiseert. Je maakt voor een breed publiek inzichtelijk wat je initiatief oplevert, op een toegankelijke en overzichtelijke manier.

Gedurende dit traject doorlopen we samen alle stappen van onze maatschappelijke impactmonitor met als eindresultaat een handzaam interactief document waarin de impact van je initiatief beknopt en overzichtelijk is weergegeven. We betrekken de betrokkenen in jouw DVG actief bij deze inventarisatie.

Advies

Impactmonitoring is altijd maatwerk, daarom geven we het proces samen vorm. Aangepast op de ambities en mogelijkheden van jouw DVG.
We maken je wegwijs op het gebied van impactmonitoring en voorzien je van tips en tricks voor een efficiënte werkwijze.
Wij voeren lokaal twee metingen uit gedurende een periode van een jaar. We kijken verder dan de financiële kosten en baten. Naast het rapporteren van feitelijke
opbrengsten, bekijken we de ervaren verandering bij belanghebbenden. Dat resulteert in een beknopte rapportage over de meerwaarde van het project.

Wil je meer weten wat impactmonitoring voor jou kan betekenen en wil je een traject op maat?

Neem dan contact op via info@dementievriendelijk.nl

 

Wij vinden dat impactmonitoring voor iedere setting beschikbaar moet zijn én dat het niet te veel moet afleiden van de kern van het project. Daarom zijn betaalbaarheid en handzaamheid wat ons betreft essentieel