In een zorgzame gemeenschap initiëren inwoners en lokale organisaties diverse activiteiten en initiatieven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen prettig en fijn thuis kan blijven wonen en vergroten we de kwaliteit van leven. Maar hoe maak je de meerwaarde van deze sociale veranderingen inzichtelijk?

Voor de volhoudbaarheid en het behouden van energie helpt het om de impact die je realiseert gestructureerd en onderbouwd inzichtelijk te maken. De Maatschappelijke impactmonitoring van Zet biedt praktische handvatten voor ieder project om impact inzichtelijk te maken.

Maak kennis met impactmonitoring door middel van ons impactspel. Leer de basisbeginselen van impactmonitoring en breng de dialoog op gang rond de impact van je eigen traject.

Krijg inzicht in de maatschappelijke en sociale impact

Om de maatschappelijke impact in een in kaart te brengen hebben wij een efficiënte en praktische methode ontwikkeld. Deze is bedoeld om nog effectiever aan de slag te gaan met de 10 doelstellingen maar ook om inzichtelijk te maken wat je als zorgzame gemeenschap doet en realiseert. Je maakt voor een breed publiek toegankelijk en inzichtelijk wat je initiatief oplevert.

Wat we doen

Impactmonitoring is altijd maatwerk, daarom geven we het proces samen vorm. Aangepast op de ambities en mogelijkheden van jouw netwerk of initiatief. Gedurende dit traject doorlopen we samen alle stappen van onze maatschappelijke impactmonitor met als eindresultaat een handzaam interactief document waarin de impact van je jullie initiatief of netwerk beknopt en overzichtelijk is weergegeven.

Wij voeren lokaal twee metingen uit gedurende een periode van een jaar. We kijken verder dan de financiële kosten en baten. Naast het rapporteren van feitelijke
opbrengsten, bekijken we de ervaren verandering bij belanghebbenden. Dat resulteert in een beknopte rapportage over de meerwaarde van het project.

Wil je meer weten wat impactmonitoring voor jou kan betekenen en wil je een traject op maat?

Neem dan contact op via info@dementievriendelijk.nl