Groeiende groep, beter in beeld

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een grotere kans op het krijgen van dementie. Bovendien manifesteert de ziekte zich vaak veel jonger dan gemiddeld het geval is. Doordat ook mensen met een verstandelijke beperking –in lijn met de algemene trend- steeds ouder worden, zal dementie onder deze doelgroep vaker voorkomen. Diagnostiek en dementiezorg vragen bij deze doelgroep om specifieke expertise. Toch krijgt deze problematiek nog weinig aandacht in onderzoek, beleid en praktijk. Onder de noemer ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?' werken we multidisciplinair en landelijk samen om deze doelgroep beter in beeld brengen en de zorg en ondersteuning voor deze mensen verbeteren. Het project is een samenwerking tussen praktijk- en onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen, belangenorganisaties en onderwijs.

Regionaal Netwerk

Vanuit ons programma Dementievriendelijk Brabant zetten wij een (regionaal) duurzaam en deskundig multidisciplinair netwerk op. Doel: kennisdelen en bijdragen aan goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We willen de bewustwording rondom deze combinatieproblematiek vergroten, en aandacht vragen voor het feit dat dementie zich bij mensen met een verstandelijke beperking vaak anders manifesteert. Ook willen we de aandacht hiervoor binnen zorgopleidingen vergroten, zodat zorgverleners hun kennis al vanuit hun opleiding meebrengen. Door gemeenten, zorginstellingen en MBO-onderwijsinstellingen aan elkaar te koppelen, maken we lokaal het verschil in de praktijk.

DOWNLOAD BROCHURE

 

Samen kom je verder

Het project is erop gericht zowel formele als informele ondersteuners toe te rusten om beter te signaleren, diagnosticeren en ondersteunen door hun kennis rondom dit onderwerp vergroten, hen vaardigheden aan te leren en hun handelingsverlegenheid weg te nemen. Dit project loopt van september 2018 tot medio 2021, en wordt gefinancierd door ZonMw. 

Samenwerkingspartners: Vilans, Philadelphia, Alzheimer Nederland, Kans Plus, Tranzo, Academische werkplaats leven met een verstandelijke beperking Universiteit van Tilburg, Hanzehogeschool Groningen, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Groningen en de VU.

 

Webinarreeks

In een webinarreeks delen we alle resultaten, ervaringen en leerlessen uit het project (H)erken jij dementie* bij mensen met een verstandelijke beperking. In elke aflevering gaan we in op één van de zes deelprojecten.

WEBINAR DEELPROJECT 1: BEWUSTWORDING EN DE CAMPAGNE

WEBINAR DEELPROJECT 2: HET TOERUSTEN VAN NAASTEN EN CLIËNTEN

WEBINAR DEELPROJECT 3: DOSSIERONDERZOEK

WEBINAR DEELPROJECT 4: HANDREIKING

WEBINAR DEELPROJECT 5: PROEFTUINEN

WEBINAR DEELPROJECT 6: HET OPZETTEN VAN EEN REGIONAAL, MULTIDISCIPLINAIR NETWERK

 

Kennisdelen

Op 14 februari 2022 organiseerden we de online kennisbijeenkomst ‘Leven met dementie en een verstandelijke beperking'. Alain Dekker, docent-onderzoeker bij RUG/UMCG en hoofd van de afdeling Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek van de Friese Zorggroep Alliade, vertelde over het ontstaan en verloop van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking en hoe je dit (tijdig) kunt signaleren. Dat deed hij samen met de zussen van Rien (initiatief D2). Zij deelden hun ervaringen met hun broer Rien met het syndroom van Down en dementie. Ze vertelden over de weg van de eerste signalen naar de diagnose.

Op 18 maart 2021 vond het digitale congres (H)erken jij dementie? plaats. Dit was een digitaal congres voor naasten van mensen met een verstandelijke beperking. Het ging onder andere over het begrijpen van signalen, het samen werken aan passende ondersteuning en over het (h)erkennen van gedrag van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Er waren workshops, sprekers en theater Kracht van Beleving en we deelden ervaringen met elkaar. Ook waren er professionele ondersteuners bij die vaak samen met naasten deelnamen.
Meer informatie

Op woensdagmiddag 28 oktober 2020 vond de online Kennisbijeenkomst Vernieuwde handreiking voor professionals: (Psyho)diagnostiek verstandelijke beperking en vermoedens van dementie plaats.

Op woensdagavond 23 oktober 2019 vond Dementietafel: 'De veranderde woon- en zorgbehoefte' plaats. 
De bijeenkomst was speciaal bedoeld voor ouders, verwanten, wettelijk vertegenwoordigers en begeleiders  van mensen met een verstandelijke beperking die aan dementie lijden of  de eerste signalen daarvan vertonen.
Meer informatie

Op dinsdag 1 oktober 2019 vond de Landelijke bijeenkomst Dementietafel plaats.
Deze bijeenkomst was bedoeld voor medewerkers van, betrokkenen bij en belanghebbenden in de Dementietafel. 
Meer informatie

Op maandagmiddag 23 september 2019 vond de kennisbijeenkomst (H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking? De rol van familie en naasten plaats.

Op donderdagmiddag 13 december 2018 vond in Rosmalen de eerste dialoogsessie plaats.
Programma en Presentaties

 

Deel uitmaken van het netwerk?

Wil jij graag meer kennis opdoen over dementie en verstandelijke beperkingen, of kennis delen binnen dit netwerk dan kun je je aanmelden via info@dementievriendelijk.nl. Zo word je als eerste op de hoogte gebracht van kennis- en netwerkbijeenkomsten. Houd daarom zeker ook deze website in de gaten.

Meer weten over de andere deelprojecten?

Bekijk dan het kennisplein van de gehandicaptensector. Hier vind je meer informatie over het samenwerkingsverband (H)erken jij dementie? en de verschillende deelprojecten.

 

Blogs

Publicaties

In de publicatie 'Zo maken we de samenleving dementievriendelijk' staat een artikel van Alain Dekker, Neurowetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMC Groningen over 'Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking'.

BESTEL PUBLICATIE

Boeken

Verstandelijke beperking en dementie van Diana Kerr
De dag door met dementie van Anneke van der Plaats
De wondere wereld van dementie van Anneke van der Plaats
Jenny's dagboek van Karen Watchman (University of the West of Scotland); Irene Tuffrey-Wijne (St Georges University of London en Kingston University) en Sam Quinn (University of the West of Scotland)

Nuttige links

(H)erken jij dementie (bij mensen met een verstandelijke beperking)?
Dit is de landelijke campagnepagina van het project ‘(H)erken jij dementie?’. Hier vind je campagnematerialen om mee aan de slag te gaan. Je kunt de materialen downloaden en gebruiken om meer bekendheid te geven aan dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Het is ons doel om iedereen die in contact staat met iemand met een verstandelijke beperking te laten zien dat dementie voor kan komen. Met deze campagne hopen we dat het bewustzijn hiervan wordt vergroot. Er zijn posters, filmpjes, en social media-middelen beschikbaar.
Lees meer

Belangennetwerk verstandelijk gehandicapten
Website van Kansplus, het belangennetwerk verstandelijk gehandicapten. Op deze pagina vind je informatie over wat te doen bij een vermoeden van dementie bij uw naaste met een verstandelijke beperking. 
Lees meer

Dementietafels
Overzicht van alle dementietafels in Nederland. Dementietafels zijn erop gericht om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over ouder worden, dementie en mensen met een verstandelijke beperking. Dementietafels zijn gericht op zowel naasten als professionals.
Lees meer (www.dementietafel.kansplus.nl/)

Praktijkvragen over dementie bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke (en meervoudige) beperkingen.
Projectpagina van een gerelateerd ZonMw project waarin twee praktijkvragen van familieleden en zorgmedewerkers centraal staan: Hoe uit dementie zich bij mensen met (Z)EV(M)B, en hoe kun je dit (tijdig)signaleren en diagnosticeren? De projectpagina bevat veel informatie, en je kunt je aanmelden voor updates over het project.
Lees meer

Philadelphia
Philadelphia – een organisatie die mensen met een beperking op verschillende manieren steunt (wonen, intensieve zorg of ambulante begeleiding) – en tevens projectpartner in dit project bieden op hun website ook informatie over dementie bij een verstandelijke beperking.  
Lees meer

Dementietafel(s)

Regelmatig worden er door het land Dementietafels georganiseerd. De Dementietafel is bedoeld voor familieleden, mantelzorgers en professionele hulpverleners van mensen met een verstandelijk beperking met dementie. Aan de Dementietafel kunnen zij in een ontspannen en open sfeer ervaringen uit te wisselen over de zorg en ondersteuning. Uiteindelijk wil de Dementietafel ervoor zorgen dat de zorg en ondersteuning voor mensen met verstandelijke beperking en dementie verbetert en daarmee hun kwaliteit van leven. Meer weten over wat de Dementietafel is en wat een Dementietafel te bieden heeft? Bekijk dan de folder.

Folder dementietafel

Sociaal resultaat

Na afloop van het project is er in Brabant een zelfstandig functionerend multidisciplinair netwerk voor dementie en verstandelijke beperkingen. Dit netwerk heeft vakspecifieke kennis over (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, is zich bewust van de problematiek, maakt zich sterk voor een goede positionering van het onderwerp én is in staat om kennis binnen en buiten het netwerk te delen en onderzoek te vertalen naar de lokale praktijk. Door gemeenten, zorginstellingen en MBO-onderwijsinstellingen hierbij te betrekken is de dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking duurzaam verbeterd.

IK GELOOF DAT ER HEEL ERG VANUIT HET GEVOEL GEWERKT WORDT EN DAT IS IN DE MEESTE GEVALLEN WEL GOED. MAAR IK GELOOF DAT ER NOG VEEL MEER TE BEHALEN IS: BEGRIP, KENNIS EN WETEN WAAROM JE BEPAALDE DINGEN WEL OF NIET MOET DOEN.

Begeleider VG wonen

De rol van ZET