ZO MAKEN WE DE SAMENLEVING DEMENTIEVRIENDELIJK - Lessen en inspiratie uit de Brabantse praktijk

‘Zo maken we de samenleving dementievriendelijk’. Dat is de titel van het inspiratieboek dat Zet en de PGraad met medewerking van ervaringsdeskundigen, professionals en dementievriendelijke gemeenschappen hebben samengesteld.

Belangrijke nieuwe thema’

Het boek is bedoeld om lessen en goede voorbeelden te delen met iedereen die wil helpen om de samenleving dementievriendelijker te maken. Het onderstreept het belang van die beweging en kaart belangrijke nieuwe thema’s aan, zoals de wisselwerking tussen dementie en respectievelijk armoede en eenzaamheid, en de specifieke uitdagingen rond Nederlanders met een migrantenachtergrond en dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie. Treffend zijn ook de intermezzo’s waarin de mensen waar het om gaat vertellen wat een dementievriendelijke omgeving voor hen betekent. Deze nieuwe publicatie laat zien dat de dementievriendelijke beweging in Brabant goed op gang begint te komen. In 57 (!) van de 64 Brabantse gemeenten werkt al een dementievriendelijke gemeenschap aan bewustwording en begrip.

Volksziekte nummer 1

Dementie is inmiddels volksziekte nummer één. Een ziekte met een enorme impact voor de persoon zelf, de betrokkenen en de samenleving. Aangezien verreweg het merendeel van de mensen met dementie thuis woont, is het van onschatbare waarde als de omgeving daar goed mee om weet te gaan. Vanuit dat besef geven de PGraad en Zet met steun van de provincie invulling aan het programma Dementievriendelijk Brabant 2018-2020. De Brabantse aanpak kent drie pijlers: het opstarten van lokale dementievriendelijke gemeenschappen, het delen van kennis en inspiratie en het verkennen van nieuwe thema’s, oplossingsrichtingen en crossovers. In de nieuwe publicatie komen deze thema’s samen. Met lessen en inspiratie uit de Brabantse praktijk willen de makers eraan bijdragen dat de groeiende groep mensen met dementie zo lang en prettig mogelijk thuis kan blijven wonen.

DOWNLOAD DIGITALE PUBLICATIE

AANVRAGEN FYSIEKE PUBLICATIE