Wat heeft een warmtepomp met dementie van doen?

De meeste mensen kennen mij van dementie en dementievriendelijk. Het blijft een onderwerp dat me na aan het hart ligt. Soms denk ik dat ik alleen maar met dit onderwerp wordt vereenzelvigd terwijl ik aan vele maatschappelijke thema’s bij Zet werk. Naar mijn idee wordt dementievriendelijk nog te veel met “de zorg” geassocieerd. Terwijl het júist gaat over de eigen woon- en leefomgeving. Dat laat nogal wat kansen voorbijgaan. Ik zal dit in een voorbeeld helder maken.

Vergrijzing en dementie: ook een maatschappelijke opgave voor woningcorporaties

Pasgeleden organiseerde ik met mijn collega Eline een bijeenkomst bij een woningcorporatie. Deze corporatie wil zich meer en beter voorbereiden op het thema langer thuis wonen en de vergrijzing. Dat dementie hier een belangrijk onderwerp in is, was hun al duidelijk maar hoe doe je dat dan? Een training vonden ze te kort door de bocht en zij kozen ervoor om dit onderwerp nadrukkelijker in de organisatie te beleggen. Zo gezegd zo gedaan; collega's kregen alvast de gelegenheid een korte online training te volgen en een filmpje werd vertoond met de vraag wie er organisatie-breed over dit onderwerp wilde mee gaan denken. Vervolgens deden we een oproep aan de medewerkers van alle afdelingen voor een eerste startbijeenkomst, georganiseerd door Zet. Wat bleek? Al gelijk veel interesse!

Een brede sociale opgave

Naast een korte introductie op trends, ontwikkelingen en cijfers zat de urgentie van het onderwerp snel op het netvlies: hier kunnen we niet meer omheen. Er waren veel praktische vragen vanuit de verschillende afdelingen: wij gaan warmtepompen installeren bij 300 huishoudens, daar zal vast wel iemand met beginnende geheugenproblemen en/ of dementie tussen zitten. Hoe doen we dat? Wij vervangen in het kader van de energietransitie het gasfornuis door een inductiekookplaat en nu? Hoe ga ik om met bewoners die herhaaldelijk bellen met vragen en vergeten dat ze de vraag al eerder gesteld hebben? En hoe werkt het met betalingen? Allemaal goede vragen, waar niet 1-2-3 een antwoord op te geven is, maar heel duidelijk de opgave laten zien.

Conclusie was wel dat er meer aandacht voor nodig is. “We komen er niet mee weg om maar één keer uit te leggen hoe de warmtepomp werkt”. En kunnen we de omgeving nadrukkelijker betrekken zodat zij bewoners helpen en daarmee ook gerust kunnen stellen? En wat kunnen we als woningcorporatie daar nog extra in doen?

Woningcorporatie voor iedereen

Prachtig om te merken dat medewerkers vanuit verschillende functies zien dat een dementievriendelijke woningcorporatie niet alleen gaat over direct klantcontact. Collega’s, betrokken bij woningverduurzaming, merken op dat het koken op inductie misschien om meer vraagt dan één uitleg.  Dat vraagt ook om te bezien wie er achter die voordeur woont en misschien extra hulp en ondersteuning nodig heeft. Hoe kunnen we naasten betrekken, zodat bewoners op iemand terug kunnen vallen voor kleine praktische zaken? En hoe werken we samen met andere partners die ook achter die voordeur komen?

Betrek bewoners bij de opgave

Ik ben blij dat deze woningcorporatie verder en dieper naar deze complexe opgave wil kijken. Uiteraard blijft het belangrijk om medewerkers handvatten te geven over hoe om te gaan met mensen met geheugenproblemen en dementie. De overdenking en implicaties van alle veranderingen ook te bezien vanuit de ogen van iemand met dementie of een bewoner met een andere aandoening brengt je als woningcorporatie verder. Sterker nog; ik denk dat het goed nadenken hoe je bewoners en de omgeving betrekt bij veranderingen zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een inductiekookplaat, je veel extra vragen en gedoe (en dus tijd!) kan besparen. En dat gaat niet alleen over mensen met dementie. Dat is waar we als Zet nadrukkelijk op inzetten: het betrekken van de doelgroep bij de opgave. Of het nu gaat over langer thuis blijven wonen, de energietransitie of het creëren van een fijne leefomgeving. En of dat nu gaat om mensen met dementie of andere bewoners.

Wies Arts

wies arts