Tips Bewegen en Dementie

Bewegen en sporten is gezond voor iedereen. In de media is er veel aandacht voor het feit dat bewegen goed doet voor je brein. Voor mensen met geheugenproblemen en dementie is bewegen ook gezond. Zo blijkt uit allerlei onderzoeken dat sporten het proces vertraagt. Wat we echter merken is dat mensen afhaken bij het sporten om diverse redenen: ze vergeten het tijdstip dat ze normaliter sporten, de weg er naar toe is lastig of op de sportclub zelf merken ze dat ze niet meer welkom zijn. Extra hulp is dan nodig.

De dementievriendelijke gemeenschappen zorgen ervoor dat mensen met dementie zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen. Zo wordt door het lokale netwerk regelmatig bij sportverenigingen aandacht gevraagd voor de problematiek van mensen met dementie. De ervaringen zijn wisselend; soms vindt men gehoor en vaak ook niet. Veel gemeenten formuleren momenteel een lokaal sportakkoord en lokaal zijn er buurtsportcoaches die zich in veel gemeenten richten op de doelgroepen ‘mensen met een beperking’ of ‘ouderen’. Deze kunnen ondersteunen in het opstarten van nieuw beweegaanbod bij lokale verenigingen of organisaties en helpen bij de doorverwijzing naar passend beweegaanbod.

Wij hebben een aantal tips om lokaal met het thema bewegen aan de slag te gaan in je DVG, en om mensen met dementie actief betrokken te houden bij beweegactiviteiten op een rij gezet.

Voor dementievriendelijk netwerk
 • Inventariseer wat de vraag is van de doelgroep zodat je deze informatie als startpunt kunt gebruiken. Wat zijn de wensen en behoeften waar we op in moeten gaan spelen? Welke barrières spelen een rol?
 • Kijk of er sportcoaches actief zijn in de gemeente en zoek deze op. Ga het gesprek aan en vraag wat zij kunnen en willen betekenen, Maak eventueel samen een plan op wat te doen met bewegen en dementie in je lokale gemeenschap.
 • Ga met (een afvaardiging van) het dementievriendelijk netwerk in gesprek met sportverenigingen en bespreek wat zij willen en kunnen doen voor de doelgroep. Er zijn al mooie voorbeelden met verenigingen die hier actief op inzetten. En bij een aantal verenigingen is de sportcoach ook al betrokken/actief. Stem dat met elkaar af.
Voor buurtsportcoaches
 • Betrek de casemanager dementie en het dementievriendelijk netwerk. Wellicht kunnen zij ondersteuning bieden aan het initiatief of jullie voorzien van aanvullende informatie over de doelgroep.
 • Zorg dat het dementievriendelijk sport- en beweegaanbod bekend is bij zorg- en welzijnsorganisaties en dat deze aanbieders als ‘ambassadeurs’ dienen om andere aanbieders ook te inspireren.
 • Neem het onderwerp bewegen en dementie mee in je gesprekken met sport- en beweegaanbieders.
 • Sluit eens aan bij het lokale Alzheimercafé. Misschien dat je hier kort kunt presenteren welke geschikte sport- en beweegmogelijkheden er al zijn binnen de gemeente. Gebruik dit moment ook om de vraag/behoeften op te halen.
 • Maak nu gebruik van de energie die er is naar aanleiding van de lokale sportakkoorden. Heel veel Brabantse gemeenten hebben een lokaal sportakkoord gesloten. Kijk of ‘dementievriendelijk’ of de doelgroep mensen met dementie specifiek is opgenomen in het lokale sportakkoord. Zo niet, kaart dat aan bij de gemeente!
Voor beiden
 • Met de sportclubs kun je in gesprek gaan hoe zij zelf kunnen zorgen dat leden met (beginnende) dementie betrokken blijven bij de vereniging of organisatie. Soms is het nodig dat de vrijwilligers en leden een training volgen hoe om te gaan met dementie. Je kunt al zelf een gratis online training doen van 15 minuten (www.samendementievriendelijk.nl)
 • Wijs sportaanbieders erop dat het niet alleen om leden met dementie kan gaan, maar ook om bijvoorbeeld bezoekers, vrijwilligers, familieleden die te maken hebben met dementie.
 • Ga in gesprek met verzorgingstehuizen en/of locaties van dagbestedingen. In samenwerking met de lokale buurtsportcoaches kan er een leuke samenwerking opgezet worden om inwoners kennis te laten maken met verschillende manieren van bewegen.
 • Organiseer gezamenlijk een (digitale) informatiesessie voor de lokale sport- en beweegaanbieders om ze te enthousiasmeren om hiermee aan de slag te gaan.
 • Deel mooie praktijkvoorbeelden met dementievriendelijk Brabant via info@dementievriendelijk.nl of met SSNB via inclusiefbewegen@ssnb.nl zodat we deze kunnen delen met andere professionals die zich hiervoor inzetten. Zo leren we van elkaar!