Groeiende groep, beter in beeld

Mensen met een verstandelijke beperking hebben een grotere kans op het krijgen van dementie. Bovendien manifesteert de ziekte zich vaak veel jonger dan gemiddeld het geval is. Doordat ook mensen met een verstandelijke beperking –in lijn met de algemene trend- steeds ouder worden, zal dementie onder deze doelgroep vaker voorkomen. Diagnostiek en dementiezorg vragen bij deze doelgroep om specifieke expertise. Toch krijgt deze problematiek nog weinig aandacht in onderzoek, beleid en praktijk. Onder de noemer ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?' werken we multidisciplinair en landelijk samen om deze doelgroep beter in beeld brengen en de zorg en ondersteuning voor deze mensen verbeteren. Het project is een samenwerking tussen praktijk- en onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen, belangenorganisaties en onderwijs.

Samen kom je verder

Het project is erop gericht zowel formele als informele ondersteuners toe te rusten om beter te signaleren, diagnosticeren en ondersteunen door hun kennis rondom dit onderwerp vergroten, hen vaardigheden aan te leren en hun handelingsverlegenheid weg te nemen.

Dit project loopt van september 2018 tot medio 2021, en wordt gefinancierd door ZonMw. 

Samenwerkingspartners binnen dit project zijn: Vilans, Philadelphia, Alzheimer Nederland, Kans Plus, Tranzo, Academische werkplaats leven met een verstandelijke beperking Universiteit van Tilburg, Hanzehogeschool Groningen, Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum Groningen en de VU.

 

Doel

Vanuit ons programma Dementievriendelijk Brabant zetten wij een (regionaal) duurzaam en deskundig multidisciplinair netwerk op. Doel: kennisdelen en bijdragen aan goede dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking. We willen de bewustwording rondom deze combinatieproblematiek vergroten, en aandacht vragen voor het feit dat dementie zich bij mensen met een verstandelijke beperking vaak anders manifesteert. Ook willen we de aandacht hiervoor binnen zorgopleidingen vergroten, zodat zorgverleners hun kennis al vanuit hun opleiding meebrengen. Door gemeenten, zorginstellingen en MBO-onderwijsinstellingen aan elkaar te koppelen, maken we lokaal het verschil in de praktijk.

DOWNLOAD BROCHURE

 

Kennisdelen

Op maandagmiddag 23 september 2019 vindt de kennisbijeenkomst (H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking? De rol van familie en naasten plaats.

Programma en aanmelden

Op donderdagmiddag 13 december 2018 vond in Rosmalen de eerste dialoogsessie plaats.

Programma en Presentaties

 

Deel uitmaken van het netwerk?

Wil jij graag meer kennis opdoen over dementie en verstandelijke beperkingen, of kennis delen binnen dit netwerk dan kun je je aanmelden via info@dementievriendelijk.nl. Zo word je als eerste op de hoogte gebracht van kennis- en netwerkbijeenkomsten. Binnenkort volgt er een overzicht van activiteiten die zullen plaatsvinden. Houd daarom zeker ook deze website in de gaten.

Blogs

Publicaties

In de publicatie 'Zo maken we de samenleving dementievriendelijk' staat een artikel van Alain Dekker, Neurowetenschapper aan de Rijksuniversiteit Groningen en het UMC Groningen over 'Dementie bij mensen met een verstandelijke beperking'.

BESTEL PUBLICATIE

Boeken

Verstandelijke beperking en dementie van Diana Kerr
De dag door met dementie van Anneke van der Plaats
De wondere wereld van dementie van Anneke van der Plaats

Sociaal resultaat

Na afloop van het project is er in Brabant een zelfstandig functionerend multidisciplinair netwerk voor dementie en verstandelijke beperkingen. Dit netwerk heeft vakspecifieke kennis over (beginnende) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking, is zich bewust van de problematiek, maakt zich sterk voor een goede positionering van het onderwerp én is in staat om kennis binnen en buiten het netwerk te delen en onderzoek te vertalen naar de lokale praktijk. Door gemeenten, zorginstellingen en MBO-onderwijsinstellingen hierbij te betrekken is de dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking duurzaam verbeterd.

IK GELOOF DAT ER HEEL ERG VANUIT HET GEVOEL GEWERKT WORDT EN DAT IS IN DE MEESTE GEVALLEN WEL GOED. MAAR IK GELOOF DAT ER NOG VEEL MEER TE BEHALEN IS: BEGRIP, KENNIS EN WETEN WAAROM JE BEPAALDE DINGEN WEL OF NIET MOET DOEN.

Begeleider VG wonen

De rol van ZET