Wat is dementievriendelijk?

Maar liefst zeventig procent van de mensen met dementie woont thuis en wil daar ook graag blijven wonen. Gezien de drastische toename van het aantal mensen met dementie en de veranderingen in ons zorgstelsel wordt verwacht dat het aantal thuiswonende mensen met dementie zal stijgen naar tachtig procent.

Samen met gemeenten, organisaties, Alzheimerafdelingen en vrijwilligers willen we dat mensen met allerlei soorten geheugenproblemen, zoals dementie, gewoon mee kunnen blijven doen in de samenleving. Op deze manier kunnen ze hun leven blijven leiden zoals ze dat al deden en geaccepteerd worden door hun omgeving. Het concept Dementievriendelijke gemeente of gemeenschap (DVG) biedt hiertoe concrete handreikingen.

Noord-Brabant in 2020 dementievriendelijk

Dementievriendelijk Meijerijstad

De gemeente Meijerijstadl is een van de Noord-Brabantse gemeenten die in het project 'Naar een dementievriendelijk Brabant in 2020' van de Programmaraad Zorgvernieuwing Psychogeriatrie/Zet participeren.

Website dementievriendelijk Meierijstad