MANTELZORG

Model Mantelzorgondersteuning - Meten is Weten

De mantelzorger heeft verschillende rollen en weet deze meestal prima zelf vorm te geven. Mantelzorgers zijn partner in de zorg (werk met hen samen), cliënt (ondersteun hen), persoonlijk betrokkene (faciliteer hen) en is ervaringsdeskundig (stem met hen af). Door met elkaar in gesprek te gaan wordt vanzelf duidelijk hoe de belasting is en welke ondersteuning nodig is.

De Brabantse Raad voor Informele Zorg (BRIZ), waar Dementievriendelijk veel mee samenwerkt, biedt hiervoor een handige tool. Het Model Mantelzorgondersteuning (MMo) is een praktisch instrument (een vragenlijst met open en gesloten vragen) om met de mantelzorger in gesprek te gaan, om (dreigende) overbelasting te signaleren en bespreekbaar te maken. Tevens levert het MMo input voor gemeentelijk mantelzorgbeleid en helpt het aanbieders van zorg en welzijn hun mantelzorgondersteuning te verbeteren.

Meer weten over mantelzorg en dementie? 

Neem contact op met Projectleider Mantelzorg en Dementie Nathalie Baas 

Ben jij geïnteresseerd in het MMo model? Bekijk hier de brochure van het Model Mantelzorgondersteuning en vindt hier het formulier van het Model Mantelzorgondersteuning

Op 26 september zal het symposium Mantelzorg Bepaal Je Zelf plaatsvinden. Meer informatie