Oproep proeftuinen

In maart 2020 gaan we vanuit het samenwerkingsverband ‘(H)erken jij dementie?’ starten met een proeftuin voor minimaal 5 deelnemende organisaties. In deze proeftuin werk je als organisatie aan een eigen vraagstuk/ thema die je uit een zelfbeoordelingsscan haalt. Samen werken we aan het verbeteren van signalering en vaststellen van (mogelijke) dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Voor een zo breed mogelijke verspreiding en kennisuitwisseling zijn we op zoek naar deelnemende organisaties in zowel de extramurale, semimurale als intramurale zorg. Het traject richt zich op het multidisciplinaire team van zorgverleners (zoals begeleiders, artsen en gedragsdeskundigen), waarbij ook familie en cliënten actief worden betrokken.

Als deelnemende organisatie word je gecoacht bij het werken aan:

  • actueel beleid voor het omgaan met (mogelijke) dementie binnen je eigen organisatie; 
  • actuele kennis en competenties van medewerkers; 
  • samen beslissen en samen doen met verwanten. 

Doel

  • randvoorwaarden beter in beeld krijgen voor organisaties om goed en tijdig mogelijke dementie te signaleren bij mensen met een verstandelijke beperking;
  • medewerkers goed toerusten met kennis: hoe vaak komt dementie voor? Welke uitingen van dementie zijn er?;
  • een goede samenwerking met de cliënt en zijn omgeving bevorderen. Denk aan een gezamenlijke besluitvorming of het signaleren, herkennen en duiden van signalen in een vroeg stadium.
     

Meer informatie en aanmelden

Wil je meer informatie of heb je interesse, laat het ons weten via info@dementievriendelijk.nl