Samen voor een goede ondersteuning Mantelzorgers

De afgelopen maanden waren anders dan normaal, ook voor (thuiswonende) mensen met dementie en mantelzorgers. Met een interdisciplinair gezelschap (zorg, welzijn, thuisondersteuning en innovatie) uit de regio Midden-Brabant hebben we samen gekeken naar ontwikkelingen in de huidige 'corona-tijd', en hoe we daar in samenwerking een passend antwoord op kunnen bieden. We inventariseerden knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen, passend bij de dagelijkse praktijk. Zo werken we samen aan betere ondersteuningen voor mensen met dementie en mantelzorgers!  

Uit de analyse van de discussie kwam het wegvallen van de dagbesteding, en de gevolgen daarvan voor zowel de persoon met dementie als de mantelzorger, als aandachtspunt duidelijk naar voren. Zowel digitale oplossingen als de fysieke ontmoeting bieden mogelijkheden, maar in beide schuilen ook beperkingen. Welke combinatie van digitale en fysieke interventies draagt bij dat de daginvulling van de persoon met dementie zo veel mogelijk in stand gehouden wordt (tevens ter ontlasting van de mantelzorger)?  

Daarnaast benadrukken we dat  door het koppelen van de sterktes van verschillende typen organisaties, en te onderzoeken welke andere partijen hierbij ook een rol te vervullen hebben er nieuwe dynamiek én nieuwe oplossingen ontstaan. Een vervolgvraag is dus hoe maatschappelijke stakeholders de handen ineen kunnen slaan om door nieuwe combinaties van (zorg)aanbod dienstverlening in stand te houden? Daar gaan we de komende maanden mee verder.  

NAAR DE ANALYSE