Nederland overschrijdt de bredere Europese trend

Nederland overschrijdt de bredere Europese trend van het aantal mensen met dementie, waarin tegen 2050 bijna een verdubbeling te zien is. Een belangrijke factor bij deze verandering is de toename van het aantal mensen ouder dan 70, in met name de leeftijdscategorie ouder dan  80 jaar.

Onderzoek naar de bevolkingsgegevens van Nederland laat een lichte toename van de bevolking van Nederland voor de periode 2018 en 2025 zien, en een kleine daling tussen 2025 en 2050. Ondanks deze marginale veranderingen, zal het aantal mensen met dementie verdubbelen van 256.532 in 2018 tot 540.221 in 2050.

Gezien als een percentage van de totale bevolking, zal het aantal mensen met dementie in 2050 3,15% zijn, vergeleken met 1,49% in 2018.

Bron: Dementia Europe Yearbook 2019

NAAR DE CIJFERS

Het volledige rapport is te downloaden via deze link: https://bit.ly/3c4vHT3