Werkbezoek nieuwe Gedeputeerde Marianne van der Sloot

Gedeputeerde Marianne van der Sloot (Samenleving, Cultuur en Erfgoed) bracht op 28 augustus een werkbezoek aan de BibliotheekvanNU, locatie Zevenbergen, om een beeld te krijgen van hoe we in Brabant werken aan een dementievriendelijke samenleving.  

De bibliotheek transformeert (‘van collectie naar connectie’), en vervult een belangrijke rol in een dementievriendelijke samenleving. De BibliotheekvanNu in Zevenbergen is daar een mooi voorbeeld van. Samen met enkele partners uit het DVG-netwerk liet de bibliotheek zien hoe zij zich inzetten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zo vertelden zij over onder andere het Geheugenhuis, de ‘10-signalenkaart’, het beschikbaar stellen van natuurfilms voor mensen met dementie en het Zorgpad.  

Het blijft van belang om ons in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving, dwars door allerlei domeinen. In de woorden van mevrouw Van der Sloot: “Belangrijk voor de toekomst, want steeds meer mensen krijgen te maken met dementie. Zelf, of als mantelzorger of naaste.”

 

Foto's: afkomstig Twitter @MariannevdSloot