TERUGBLIK SYMPOSIUM MANTELZORG BEPAAL JE ZELF?!

Op woensdag 26 september heeft het symposium ‘Mantelzorg bepaal je zelf?!’ plaatsgevonden in het Turfschip te Etten-Leur. Een mooie bijeenkomst met vijf interactieve workshops. Samen met professionals uit de zorg- en welzijnssector, DVG-netwerken, gemeenten, belangenbehartigers en mantelzorgers is er gesproken en gedebatteerd over verschillende onderwerpen omtrent mantelzorg. De aanwezigen hebben allen een perspectief over mantelzorg en zij vervullen diverse rollen. Echter, hoe houd je als mantelzorger zelf de regie? En wat is je rol en verantwoordelijkheid als professional? Immers, mantelzorg overkomt je, maar hoe je ermee omgaat bepaal je zelf!

De deelnemers blikken terug op een inspirerende dag over mantelzorg.

“Het was een inspirerende dag over mantelzorg in Etten-Leur. Ontmoeting van mantelzorgers met vrijwilligers en professionals bood ruimte voor de erkenning dat mantelzorg kan knellen. Bij veel betrokkenen zijn blinde vlekken. Professionals zien vaak wel de problemen maar niet de mantelzorger. Werkgevers en werkconsulenten hebben weinig oog voor hoe zorg en werk op gespannen voet kunnen staan. En veel mantelzorgers houden de vuile was binnen: er is schaamte over dat jij het zwaar hebt, er is schroom om hulp te vragen. Goede bedoelingen kunnen de regie van mantelzorgers zelf over het hoofd zien.”

“Sommige mensen zeggen, je had eerder aan de bel moeten trekken als zwaarbelaste mantelzorger. Dat voelt als een klap in mijn gezicht. Ik heb vaak aan de bel getrokken, maar van huisarts tot psychiater voor mijn zoons is er geen werkelijk oog voor wat er speelt. Een luisterend oor is wat er nodig is. Daar kan dan actie op volgen.”

Centraal in deze bijeenkomst stond bewustwording en verdieping in mantelzorg. Het uitganspunt? Praten mét mantelzorgers in plaats van over mantelzorgers. Ook dilemma’s en gevoelige kwesties zijn deze middag besproken. In vijf workshops is men gaan debatteren, inspireren en beleven. We zijn in gesprek gegaan over mantelzorg en werk, het taboe rondom dementie doorbreken, ondersteuning in het juiste gesprek en samenwerking met familie. Uiteindelijk is het doel om na vandaag concrete stappen te gaan maken omtrent mantelzorg en samenwerking tussen de verschillende rollen te stimuleren. “Hoe kan ik met jou, door jou en voor jou concrete stappen zetten?”