Nieuw project: zorgconcept SOCAV in de thuissituatie

Wij zijn trots te melden dat Zet met het programma Dementievriendelijk Brabant deel uitmaakt van het deze maand te starten project ‘SOCAV in de thuissituatie – ondersteuning eigen regie en behoud van vaardigheden bij thuiswonende mensen met dementie’. Het project heeft een looptijd van twee jaar.  

ZonMw heeft 9 praktijkprojecten die zich richten op kennisvragen uit de praktijk gehonoreerd. Deze projecten hebben tot doel het welzijn van en de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie, hun mantelzorgers of praktijkprofessionals te verbeteren.

SOCAV-zorgconcept

SOCAV staat voor Spiegelen, Optimaliseren, Compenseren en Aanleren van Vaardigheden. Het SOCAV-zorgconcept is ontwikkeld om regie en autonomie bij cliënten te bevorderen. “Zo helpen we medewerkers om beter te achterhalen wat de cliënt precies wil of nodig heeft”, vertelt Sharissa Corporaal, programmamanager Onderzoek en Innovatie bij Avoord.

Het SOCAV-concept is in de eerste fase ontwikkeld en ingezet in intramurale situaties. Met dit nieuwe project wordt het concept naar de thuissituatie gebracht. Zorgverleners worden opgeleid om thuiswonende mensen met dementie én hun mantelzorgers te ondersteunen in betekenisvolle activiteiten, waardoor ze mogelijk langer thuis kunnen wonen.

In dit nieuwe project werkt Zet Brabant samen met Avoord, Radboudumc en Tilburg University. Zet werkt aan kennisdeling en verspreiding van de resultaten en ontwikkelingen onder de Brabantse dementievriendelijke gemeenschappen.

Praktijkvragen

Praktijkorganisaties en onderzoeksinstellingen krijgen voor maximaal 2 jaar subsidie van Alzheimer Nederland en ZonMw via het programma Memorabel.

Mensen met dementie of hun mantelzorgers beoordeelden in focusgroepen 57 projectideeën. De 9 meest relevante en kwalitatief beste projecten werden gehonoreerd (een volledig overzicht van alle gehonoreerde projecten vind je hier).

Meer weten?

Lees hier het artikel uit de Leef! met dementie 2018 over het SOCAV-zorgconcept.

In het najaar houden wij een eerste kennisbijeenkomst over dit onderwerp, met gastsprekers die betrokken waren bij de ontwikkeling van SOCAV. Houd onze kalender in de gaten of abonneer je op onze nieuwsbrief!

PROJECTPAGINA