Kennisbijeenkomst Vernieuwde handreiking voor professionals

(Psycho)diagnostiek verstandelijke beperking en vermoedens van dementie

28 oktober 2020 | 14.00 uur tot 16.00 uur | online

Het signaleren en herkennen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking kan lastig zijn, omdat de dementie zich anders manifesteert dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Goede en gepaste diagnostiek bij oudere mensen met een verstandelijke beperking en vermoedens van dementie is belangrijk voor het kunnen bieden van passende zorg en ondersteuning.

In deze kennisbijeenkomst bespreken we de (nog niet gepubliceerde) vernieuwde handreiking voor (psycho)diagnostisch onderzoek door professionals bij achteruitgang en/of vermoedens van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Zo kan jij deze nieuwe inzichten meenemen naar jouw lokale DVG. We gaan in op wat de nieuwe handreiking betekent én we doen aanbevelingen. Tevens zullen we kort ingaan op het huidige curriculum wat betreft dit onderwerp op scholen.

Programma

14.00  uur               Opening, introductie en korte toelichting project ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een
                                verstandelijke beperking?’
                               Anke van der Made, projectleider Dementievriendelijk Brabant

14.15 uur               De vernieuwde handreiking
                               We bespreken de grootste aanpassingen in vergelijking met de verouderde richtlijn uit 2004 (‘Dementie
                               in Beeld’) en nemen de nieuwste (wetenschappelijke) ontwikkelingen en inzichten van diagnostiek
                               bij deze doelgroep door.
                               Karen van de Weijer en Arianne Uijl, Philadelphia

15.00 uur               Interactief aan de slag: video en discussie.
                              Aan de hand van een video, enkele stellingen en de kennis uit het eerste deel van de bijeenkomst gaan
                              we met elkaar in gesprek over (psycho)diagnostiek bij verstandelijke beperking en vermoedens
                              van dementie anno nu.

16.00 uur               Afsluiting

 

Deelnemen

De bijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerden uit de Dementievriendelijke Gemeenschappen (DVG’s) en leden van het regionale netwerk van het project ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’. Graag nodigen wij in het bijzonder ook professionals en begeleiders uit de (verstandelijk) gehandicaptenzorg uit voor deze bijeenkomst.

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het ZonMw project ‘(H)erken jij dementie bij een verstandelijke beperking?’ (voorheen: ‘Samen kom je verder’). Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Aanmelden kan via de aanmeldknop. Je ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging en een link naar de online kennisbijeenkomst. 

 

AANMELDEN