Kennisbijeenkomst Verstandelijke beperking en dementie

(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking? De rol van familie en naasten. - 23 september 2019 | Landpark Assisië Biezenmortel (locatie Prisma)

 

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen steeds vaker te maken met dementie. Het signaleren en herkennen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking kan lastig zijn, omdat de dementie zich anders manifesteert dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Vaak blijkt de rol van familie en naasten en het contact tussen familie en verzorgenden essentieel bij het (h)erkennen van dementie en het aanpassen van de ondersteuning. En dit is belangrijk, want ook mensen met een verstandelijke beperking wonen steeds langer thuis.

Ervaringsverhalen van naasten en professionals die in hun dagelijkse werk met dit vraagstuk te maken hebben staan in deze bijeenkomst centraal. We gaan verder in op de weg van herkenning naar erkenning, en hoe we de kennis en vaardigheden rondom dit onderwerp kunnen vergroten bij familieleden en professionals en in een dementievriendelijke samenleving in het algemeen.

VOOR WIE

De bijeenkomst is bedoeld voor geïnteresseerden uit Brabantse Dementievriendelijke Gemeenschappen (DVG’s) en leden van het regionale netwerk van het project ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking’. Graag nodigen wij in het bijzonder ook professionals en begeleiders uit de (verstandelijk) gehandicaptenzorg uit voor deze bijeenkomst.

PROGRAMMA

13.15 uur         Inloop/ontvangst met koffie en thee

13.30 uur         Opening, introductie en toelichting project
                       Anke van der Made, projectleider Dementievriendelijk Brabant

13.45 uur         Vraaggesprek met naasten en professionals. Familie van een jonge man met een verstandelijke beperking en
                       dementie vertelt over de rol van familie bij het (h)erkennen van dementie. Een professional werkzaam als
                       ambulant begeleider geeft je inzicht in vraagstukken rondom een verstandelijke beperking en dementie die
                       zij tegenkomt in de praktijk. Daarnaast schuift een gedragsdeskundige aan.

15.00 uur         Pauze

15.15 uur         Interactieve en creatieve sessie. We gaan verder in op de weg van herkenning naar erkenning, de rol van de
                       familie en verzorgenden, en hoe je dit – in samenwerking met anderen - vorm kunt geven vanuit jouw rol.

16.15 uur         Afsluiting

AANMELDEN

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het ZonMw project ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’ (voorheen: ‘Samen kom je verder’). Deelname aan de bijeenkomst is gratis.

Je ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met de locatiegegevens.

AANMELDEN