Kennisbijeenkomst Migrantenouderen & Dementie

Dinsdag 17 december 2019 | 12.45 uur tot 16.30 uur | Eindhoven

 

 

Wat zou moeten.... En wat moet kunnen!

Mensen met een migratieachtergrond hebben meer kans op dementie en wonen vaker thuis dan mensen zonder migratieachtergrond. De druk op de mantelzorgers is groot. De prognose is dat in 2030 het aantal mensen met dementie met 61% zal zijn gestegen ten opzichte van 2015. Onder ouderen met een migratieachtergrond is die stijging 109%! Helaas wordt onder deze populatie dementie nog niet altijd (h)erkend en besproken. Gelukkig zien we wel een beweging op gang komen en mooie initiatieven ontstaan. Het is van belang om hier aandacht voor te hebben in een dementievriendelijke gemeenschap! Zo organiseerden we eerder dit jaar een druk bezochte kennisbijeenkomst over dit thema en nu dus een vervolg.

Wat is er nodig om ouderen met een migratieachtergrond en hun naasten te bereiken? Wat zijn mogelijke barrières? Tijdens deze kennisbijeenkomst delen we wat er bekend is uit onderzoek en wat Zorggroep Almere tegen komt in het veld. Zij zijn zeer actief met het onderwerp en een pilot gestart met een team zorgadviseurs. Vervolgens gaan we interactief aan de slag met mogelijkheden die er zijn voor Dementievriendelijke gemeenschappen om een bijdrage te leveren.

PROGRAMMA

 

12.45 uur              Inloop/ontvangst met koffie en thee

13.00 uur              Opening en introductie
                              Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant (Zet)
                              Esra Altmis, initiator Stichting Ik Wil

13.15 uur              Zorggroep Almere – ‘Wat weten we uit onderzoek en wat komen we tegen in het veld’
                              Koos Bartels, voormalig huisarts en projectleider Kleurrijke Zorg

14.15 uur             Interactieve werksessie. Welke kansen en mogelijkheden liggen er om met het thema dementie bij

                            migrantenouderen aan de slag te gaan?
                            Hoe kun je de aandacht voor deze groep borgen binnen het lokale DVG-netwerk?

15.30 uur              Plenaire terugkoppeling, vervolgstappen en afsluiting

VOOR WIE?

Netwerken Dementievriendelijke Gemeenschappen.LOCATIE

Stichting Ik Wil Eindhoven

AANMELDEN