Verstandelijke beperking en (beginnende) dementie

Dialoogsessie op donderdag 13 december 2018 van 13.45 uur tot 16.30 uur | Den Bosch

Met het landelijke project ‘Samen kom je verder’ werken wij aan betere dementiezorg voor mensen met een verstandelijke beperking (VB). Een groeiende groep mensen met een verstandelijke beperking krijgt te maken met dementie. Het is daarom van groot belang om de aandacht voor deze doelgroep te verbeteren in onderzoek, beleid en zorg. Deze dialoogsessie staat in het teken van kennisvergroting over de problematiek en het belang om hier in een dementievriendelijke gemeenschap aandacht aan te besteden. Ook gaan we in gesprek over wat u zélf kunt doen om zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en dementie te verbeteren.

Tijdens deze bijeenkomst laten we een drietal ervaringsdeskundigen aan het woord. Vervolgens gaan we in gesprek en delen we kennis, ervaringen, behoeften en mogelijkheden. De centrale vraag: wat kunnen wij betekenen voor mensen met een verstandelijke beperking en (beginnende) dementie?

 

Programma

13.45 uur    Inloop/ontvangst met koffie en thee

14.00 uur    Introductie
                   Anke van der Made, Dementievriendelijk Brabant (Zet)
                   Maud Verheij, ieder(in) - Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte

14.15 uur    Henk van Dijk vertelt over zijn ervaringen
                   Henk van Dijk heeft zelf een verstandelijke beperking en vertrok op jonge leeftijd naar instelling Van Boeijen. Tegenwoordig woont hij
                   zelfstandig. Over zijn levensverhaal schreef hij het boek 'Van Boeijen los'.

14.30 uur    Panelgesprek ervaringsdeskundigen
                   In gesprek met Lorette Fruijtier en Petra Zaanen. Zij hebben beide een ouder familielid met een verstandelijke beperking.
                   Ook Henk van Dijk sluit aan.

15.00 uur    Pauze

15.15 uur    Dialoogsessies
                   Kennis, ervaringen en behoeften delen. Wat kunt u zelf doen in de ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en 
                   dementie?


16.15 uur    Plenaire uitwisseling en terugkoppeling
                   
Uitwisseling en vertaalslag naar actie  

16.30 uur    Afsluiting          

 

Voor wie?

Netwerken Dementievriendelijke Gemeenschappen en geïnteresseerden.
 

Aanmelden?

Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden. 

U ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met de locatiegegevens.