Vinden & binden van vrijwilligers

Kennis- en inspiratiebijeenkomst voor netwerkleden DVG | 15 april 2019 | 't Spectrum Schijndel

Je bent kartrekker van het lokale netwerk DVG en je hebt een groep mensen om je heen die zich, allen vanuit een bepaalde betrokkenheid bij dementie, samen met jou inzetten voor het organiseren van activiteiten. Er wordt enthousiast aan de slag gegaan met het maken van een actieplan voor het hele jaar, gekoppeld aan de tien doelstellingen van DVG. De taken worden verdeeld en samen zorgen jullie ervoor dat alle werkzaamheden worden verricht. Toch?

Meestal wel. Na enige tijd merk je echter dat het moeilijk is om iedereen in de werkgroep(en) gemotiveerd te houden. Hoe zorg je er nu voor dat de werkgroep- of netwerkleden enthousiast en betrokken blijven? En hoe zorg je dat je nieuwe netwerkleden bereikt en betrekt, zodat de beweging blijft groeien?

Herkenbare vragen? Deze kennisbijeenkomst gaat over wat wel en wat niet werkt in het vinden en binden van netwerkgroepleden DVG. Kom en laat je inspireren door een aantal goede (DVG) voorbeelden, wissel ervaringen uit met collega DVG netwerken en maak de vertaalslag naar je eigen (werkgroep)situatie.

 

PROGRAMMA
 

13.15 uur  Inloop/ontvangst met koffie en thee

13:30 uur  Introductie
                 Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant (Zet) en Marjolein Duif (Zet)

13.45  uur  Goede voorbeelden uit de praktijk
                 Panelgesprek over wat wel en niet werkt in het enthousiast en betrokken houden van werkgroepleden met o.a. Esther de Bie
                 die vertelt over het succes van DVG Meierijstad, Trudy Datselaar van het Pieter Bruegelhuis en Wies Arts (programmamanager Dementievriendelijk Brabant)

15.00 uur  Pauze

15.15 uur  Interactieve werksessie. Maak de vertaalslag naar je eigen lokale DVG netwerk en ga met concrete handvatten richting huis!

16.15 uur  Plenaire terugkoppeling en afsluiting          

Waar?
't Spectrum te Schijndel

Voor wie?
Netwerken Dementievriendelijke Gemeenschappen.

Aanmelden?
Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden. 

U ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met de locatiegegevens.