WETEN WAAR JE JA TEGEN ZEGT

Kennisbijeenkomst over vinden en binden van lokale netwerkgroepleden DVG | 17 januari 2019 | Het Klooster Zijtaart

Je bent kartrekker van het lokale netwerk DVG en je hebt een aantal mensen om je heen die zich, allen vanuit een bepaalde betrokkenheid bij dementie, samen met jou, inzetten voor het organiseren van activiteiten. Er wordt enthousiast aan de slag gegaan met het maken van een actieplan voor het hele jaar, gekoppeld aan de tien doelstellingen van DVG. De taken worden verdeeld en jij zorgt ervoor dat alle werkzaamheden worden verricht. Toch?

Meestal wel. Na enige tijd merk je echter dat het moeilijk is om iedereen in de werkgroep(en) gemotiveerd en betrokken te houden. De taken komen langzaam maar zeker steeds meer voornamelijk op het bordje van de kartrekker of de persoon die zich het meest verantwoordelijk voelt te liggen.

Hoe zorg je er nu voor dat de werkgroep- of netwerkleden enthousiast en betrokken blijven? Een relevante vraag hierbij is waarom een werkgroeplid besloten heeft mee te willen werken aan de DVG-beweging, wat hij er leuk aan vindt en waarom hij zich voor bepaalde tijd bindt aan deze klus. En vervolgens: wat wordt er van hem verwacht. Kortom: weten waar je ja tegen zegt, van beide kanten.

Herkenbaar? Deze kennisbijeenkomst gaat over wat wel en wat niet werkt in het vinden en binden van netwerkgroepleden DVG. Kom en laat je inspireren door een aantal goede (DVG) voorbeelden, wissel ervaringen uit met collega DVG netwerken en maak de vertaalslag naar je eigen (werkgroep)situatie.

 

PROGRAMMA
 

14.00 uur  Inloop/ontvangst met koffie en thee

14.15 uur  Introductie
                 Wies Arts, programmamanager Dementievriendelijk Brabant (Zet)

14.30 uur  Weten waar je ja tegen zegt
                 Panelgesprek over wat wel en niet werkt in het enthousiast en betrokken houden van werkgroepleden

15.30 uur  Pauze

15.45 uur  Wat nodig is in jouw DVG netwerk?
                 Interactief met elkaar aan de slag in een werksessie

16.45 uur  Afsluiting          

Waar?
Het Klooster in Zijtaart

Voor wie?
Netwerken Dementievriendelijke Gemeenschappen.

Aanmelden?
Deelname is gratis. U kunt zich hier aanmelden. 

U ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging met de locatiegegevens.