Interregionale conferentie Dementie en beweging

Op 2 februari 2017 organiseren de PGraad en Zet in samenwerking met o.a.Tandem het expertisecentrum dementie en het expertisecentrum dementie Vlaanderen de Interregionale conferentie Dementievriendelijke gemeente: Dementie en beweging.

 

Het programma

 

De workshops

WORKSHOP I Bewegen en natuur

Genieten van de natuur, ook voor mensen met dementie. Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid ontwikkelde een training voor begeleiders van mensen met dementie. De deelnemers maken kennis met allerlei werkvormen die de beleving van de natuur kunnen verdiepen. Deze natuuractiviteiten kunnen de deelnemers daarna zelf toepassen wanneer ze de natuur in gaan met iemand met dementie. Het wordt een wandeling buiten. Warme kledij aanbevolen!

Workshopbegeleider: Mari Verstegen, bioloog en werkzaam bij het IVN (NL)

WORKSHOP II Perpetuum Mobile-mensen met dementie in beweging

Hoe kan beweging geïntegreerd worden in het dagelijks leven van personen met dementie? Dit ongeacht het stadium van het dementieproces en ongeacht de woonomgeving ( thuis, dagverzorging, residentiële setting… ). Welke rol kan eenieder –formele of informele zorgpartner, extra-en/of intramuraal –hierin opnemen? Een interactieve workshop met handvatten uit de praktijk.

Workshopbegeleiders: Fysiotherapeuten: Karen Lambrechts, Huis Perrekes (BE) en Bianca Pastoors, De Wever (NL)

WORKSHOP III Hoe kunnen we mensen motiveren om te bewegen?’

Uit recent wetenschappelijk onderzoek in woonzorgcentra blijkt dat ouderen maar ook mensen met dementie te weinig bewe-gen. Welke communicatiestrategieën kunnen we aanwenden om hierin verandering te brengen? Hoe kunnen we praktijkwer-kers en beleidsmakers overtuigen om in te zetten op bewegingsprogramma’s. Een workshop boordevol inspiratie om op een toegankelijke manier de meerwaarde van beweging duidelijk te maken voor alle betrokkenen.

Workshopbegeleider: Olaf Moens, Programmamanager, Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en ziektepre-ventie (BE)

WORKSHOP IV Goede praktijkvoorbeelden uit dementievriendelijke gemeenten in Vlaanderen en Nederland

Gemeenten spelen een belangrijke rol in het stimuleren van beweging voor hun inwoners. Voor jongeren gebeurt dat onder andere via sportverenigingen, scholen, buurtsportcoaches. Stimulering van beweging door ouderen in het algemeen en van ouderen met dementie in het bijzonder is bij veel gemeenten echter veel minder ontwikkeld. In deze workshop kunnen we kennismaken met bewegingsinitiatieven van enkele Nederlandse en Vlaamse dementievriendelijke gemeenten: ‘Blijf actief’ - Veghel, ’Samen komen we in beweging voor dementie’ - Schijndel,’ Move for dementia’ - Kortrijk, Wandeling met rugzak: ‘Terug naar de tijd van toen’ - Olen.

Workshopbegeleiders: Gonny van Zutven (NL), Liesbeth Lathouwers (BE), Sarah Desmedt (BE)

WORKSHOP V Teenager meets Alzheimer

Ondanks de toename van het aantal personen met dementie, stellen we vast dat de ziekte nog steeds in de taboesfeer zit. Vooral jongeren zoeken weinig contact met personen met dementie. Het regionaal Expertisecentrum Dementie Tandem ont-wikkelde een onderwijsproject voor het basisonderwijs ‘ Teenager meets Alzheimer’ in samenwerking met de plaatselijke scholen en woonzorgcentra.

Els Michielsen , docent vormingscentrum HIVSET, Chris Leys animatieverantwoordelijke WZC Lindelo en Wouter van den Broek ,leerkracht van de basisschool Heilig Graf, Apostoliekenstraat vertellen hun ervaringen over het project (BE)

U kan deelnemen aan 2 workshops, maak uw keuze via de inschrijvingslink