Creatieve netwerksessie

'Op zoek naar Verbinding in het netwerk rondom mensen met een verstandelijke beperking en (beginnende) dementie'

Social Design | 8 december 2020 | 14.00 uur tot 16.00 uur | online (MS Teams)

Meer weten over Social Design én bijdragen aan netwerkverbetering rondom mensen met dementie en een verstandelijke beperking? Meld je dan aan voor deze netwerksessie!

IIn een multidisciplinair gezelschap brengen we met System Mapping in kaart wie er allemaal betrokken zijn bij zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking (VB) én wie daar ontbreekt. Daarna gaan we in op hoe je elkaar vindt en vooral hoe je elkaar versterkt. Dit doen we met een inspirerende tool (‘SamSam’), waarmee we mensen uit verschillende disciplines op een creatieve manier met elkaar in verbinding brengen.

De netwerksessie vindt online plaats. Gezien het interactieve karakter van deze bijeenkomst hanteren we een maximum van 24 deelnemers. 

Achtergrond ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’ 

Diagnostiek, dementiezorg en ondersteuning vragen bij (thuiswonende) mensen met een verstandelijke beperking om specifieke expertise. In het project ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’ werken we landelijk samen om deze doelgroep beter in beeld brengen en de zorg en ondersteuning te verbeteren. Dit doen we o.a. door te werken aan een (regionaal) deskundig multidisciplinair netwerk.

 

PROGRAMMA

13.45 uur              Inloop (online)

14.00 uur              Introductie en korte toelichting ‘(H)erken jij dementie bij mensen met een verstandelijke beperking?’
                             Anke van der Made, projectleider Dementievriendelijk Brabant, Zet

14.10 uur              Visualisatie netwerk: System Mapping
                             We brengen verbanden tussen betrokkenen in complexe systemen in kaart. Zo herkennen we de
                             (belangrijkste) betrokkenen en hun onderling relaties uit het leven rondom iemand met een VB
                             en (beginnende) dementie. 
                              Eline van der Meer, Conceptontwikkeling en Healthy Ageing Professional, Zet

15.00 uur                SamSam: verbinding en uitwisseling
                               De tool ‘SamSam’ is een aan de TU/e ontwikkelde netwerktool die stakeholders helpt bewust te
                               worden van elkaars krachten en ambities. Op een toegankelijke manier kijken we naar wat jij
                               zelf vanuit jouw rol kunt betekenen in de netwerkverbetering rondom mensen met
                               dementie en een VB.
                               Marije Baars, Social Designer, Zet

16.00 uur                 Afsluiting

 

DEELNEMEN

Om de netwerksessie tot een succes te maken zijn we op zoek naar een zo breed mogelijk samengesteld gezelschap. Wij zijn erg geïnteresseerd in jouw ervaringen en rol in de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en (mogelijke) dementie.

Samen willen we ieders rol, functie en mogelijke bijdrage aan de zorg en ondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking uitlichten en in kaart brengen. Deelnemers kunnen bijvoorbeeld:

  • Actief zijn in de lokale dementievriendelijke gemeenschap
  • Werkzaam zijn in de gehandicaptensector
  • Werkzaam zijn in de ouderenzorg
  • Op een andere manier betrokken zijn bij de zorg en ondersteuning van mensen met verstandelijke beperking.

Deze bijeenkomst wordt mogelijk gemaakt door het ZonMw project ‘(H)erken jij dementie bij een verstandelijke beperking?’ (voorheen: ‘Samen kom je verder’). Deelname aan de bijeenkomst is gratis. Je ontvangt een week voorafgaand aan de bijeenkomst een bevestiging en een link naar de online bijeenkomst.

AANMELDEN