AlzheimerSOCKS

In Veghel is een plan ontwikkeld waarbij alle Dementievriendelijke gemeenten in Brabant op kunnen aanhaken

In het kader van dementievriendelijk samenleven heeft Dementievriendelijke Gemeente Meierijstad, stuurgroep Veghel - regelmatig overleg met de lokale supermarkten over voorlichting aan het winkelend publiek en scholing voor de medewerkers over de manier waarop in de winkel met dementie kan worden omgegaan. Via de filiaalmanagers van de Veghelse JUMBO-vestigingen is het netwerk in contact gekomen met Tom Verwijst van het hoofdkantoor JUMBO-supermarkten.

De heer Verwijst vertelde enthousiast over de actie AlzheimerSOCKS, die aansluit op Wereld Alzheimer Dag 2017. Vanaf 22 september liggen de Alzheimer sokken in alle 583 winkels van JUMBO in Nederland.
Al pratend ontstond het idee om als DVG hierin met JUMBO samen te werken door via de actie AlzheimerSOCKS met het winkelend publiek in gesprek te treden en zodoende de DVG-boodschap uit te dragen en dementie breder onder de aandacht te brengen. Op deze manier wordt ook de verkoop van de sokken gestimuleerd, wat weer ten goede komt aan wetenschappelijk onderzoek door het VUmc Alzheimercentrum.

Dit idee is besproken met regiocoördinator Gerda van Ginneken van Alzheimer Nederland en met Wies Arts, de projectleider van de PGraad en kartrekker van DVG-Brabant. Tevens is er verbinding gelegd met het landelijk programma Samen Dementievriendelijk. Het idee werd heel positief ontvangen en er wordt gebruik gemaakt van hun adressenbestand om met u en de overige DVG’s in Brabant in contact te komen.

Ook JUMBO heeft deze adressen gekregen, zodat er gemakkelijk onderlinge contacten kunnen worden gelegd tussen een DVG en de plaatselijke JUMBO-vestiging. Alzheimer Nederland zal de lokale afdelingen op deze actie attenderen en vragen deze te ondersteunen. Het is wellicht handig om een en ander nog af te stemmen.

JUMBO zal net als Alzheimer Nederland, Samen Dementievriendelijk en DVG-Brabant zorg dragen voor de nodige publiciteit rondom deze actie. Ter informatie hebben wij de mailing die JUMBO-supermarkten heeft verstuurd naar hun filialen toegevoegd.

Dit is een mooie kans om de onderlinge samenwerking te versterken en biedt tevens een goede mogelijkheid om lokaal medestanders te werven die willen bijdragen aan ons ideaal: een dementievriendelijke samenleving.

Wij hopen dat deze actie ook voor u tot waardevolle contacten en een hechtere samenwerking zal leiden.

Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met:
DVG Meierijstad, stuurgroep Veghel : José de Boer
j.de.boer@yourcare.nl
telefoon 06-26923444

DVG Meierijstad, stuurgroep Veghel : Trudy van Daatselaar
wvdaatselaar.1@kpnmail.nl
telefoon 06-27325614

DVG Meierijstad / ONS welzijn Veghel: Esther de Bie
esther.debie@ons-welzijn.nl
telefoon 06-14342433

Zet/PGraad: Caroline van Dongen
info@dementievriendelijk.nl
telefoon 013-5441440

Met vriendelijke groet,
DVG Meierijstad, stuurgroep Veghel
José de Boer, Trudy van Daatselaar, Esther de Bie