Terugblik Brabantse Inspiratie- en Kennisdag Dementie 2016 

d.d. 1 december 2016
Koning Willem II-stadion Tilburg

Waarom werd deze dag georganiseerd?
Het algemene beeld over dementie is nog steeds eenzijdig negatief. Vaak wordt gefocust op de laatste fase van het ziekteproces, terwijl die periode relatief een klein deel uitmaakt van het totale proces. Als we regie zien als het vermogen om zelf sturing aan je leven te geven is er ook in die laatste fase nog veel mogelijk door op andere manieren contact te leggen. Regie om een klimaat te creëren dat aanvaardt dat mensen met dementie in alle fases van dit proces over mogelijkheden beschikken om zelf regie te kunnen hebben. Tijdens deze dag boden we u nieuwe inzichten, maar ook praktische oplossingen, voorbeelden en handvatten die u direct kunt toepassen. 

Plenaire sprekers

Panelgesprek

Presentaties - behorende bij de workshops

Gedicht 'Als ik het niet meer weet'

Gedicht geschreven en voorgedragen door Frank Pijnenborg, stadsdichter gemeente Waalwijk

Beluister het gedicht